Doğalgaz boru hattının olmadığı yerlerde; Sanayi ve ticari üretim tesisleri, cafe ve restaurantlarda gaz ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesisatlarının yapımı, projelendirilmesi ve mühendislik hizmetleri tarafımızca sağlanmaktadır. Lng ve Cng gaz kullanımlarında gaz temin eden firmanın ilgili talimat, standart ve yönetmelikleri uygulanır.